Documentatiecentrum Dr. Bussels

Het Documentatiecentrum Dr. Bussels in Hamont-Achel

De Geschied- en Heemkundige kring ‘De Goede Stede Hamont’ werd in 1984 opgericht. Zij verzamelde al vanaf de start alles wat met erfgoed in Hamont-Achel te maken heeft. Inmiddels is het Documentatiecentrum, dat in 2001 uit de schoot van de Heemkundige kring ontstond, uitgegroeid tot één van de grootste in de provincie Limburg.

Dr. Bussels (1902-1991),naar wie het Documentatiecentrum is vernoemd, was aanvankelijk onderwijzer in de jongensschool te Hamont, waarna hij rijksarchivaris te Hasselt werd en bekend bleef als de promotor van de Limburgse geschiedenisbeoefening en het Limburgs erfgoedbeleid.

Het Documentatiecentrum heeft als vestgingsplaats: de voormalige Vakschool van de zusters ursulinen: Wal 18 Hamont-Centrum (naast het lokaal van de Harmonie).
Op dit moment betrekt het Documentatiecentrum er het gelijkvloers en  eerste verdieping, goed voor enkele vergaderlokalen en ruim 750 meter archief en documentatie over Hamont-Achel en de ruimere regio Limburg.
Mede dankzij financiële ondersteuning door het stadsbestuur, dat ook beschikt over één lid in de raad van bestuur, kan het Documentatiecentrum verder uitgebouwd worden.

Het Documentatiecentrum Dr. Bussels heeft een drievoudige opdracht

  1. Het verzamelen van documentatie rond het rijke erfgoed en het verleden van Hamont-Achel
  2. Het begeleiden en adviseren van burgers bij het onderzoek van het erfgoed in Hamont-Achel en in het bijzonder het stamboomonderzoek (genealogie) dat populair blijft
  3. Het ontsluiten van het erfgoed in grotere projecten: publicaties, tentoonstellingen, medewerking aan gemeentelijke, intergemeentelijke en provinciale activiteiten of projecten

Een korte rondgang in het Documentatiecentrum Dr. Bussels

  1. Publieke ruimte

Elke dinsdagnamiddag en –avond kan het brede publiek het Documentatiecentrum bezoeken met zijn vragen over geschiedenis, heemkunde, erfgoed, stamboomonderzoek en alles wat met cultuur van Hamont-Achel en omgeving te maken heeft.
Wij bieden u een aangename werkruimte aan voorzien van alle moderne communicatiemiddelen.

In deze ruimte kunt u zelf de akten (in kopie) van de Burgerlijke stand, de parochieregisters en andere lijsten van Hamont-Achel maar ook van vele gemeenten in de buurt nalezen.
U kunt ook tegen kostprijs stukken kopiëren of reproduceren.

De verantwoordelijken beschikken ook over een uitgebreide digitale verzameling gegevens.

Verantwoordelijke: G. Tijskens & M. Schuurmans

  1. Erfgoedbibliotheek Noord-Limburg

Het Documentatiecentrum beschikt over een gespecialiseerde erfgoedbibliotheek: naast een complete verzameling van publicaties over Hamont-Achel, zijn er talrijke werken over het erfgoed en de geschiedenis van Limburg en het oude prinsbisdom Luik.
De publicaties worden vervolledigd met een mooie verzameling van historische en culturele tijdschriften.
Er zijn ook unieke oude boekwerken van de 16de tot 19de eeuw aanwezig. Het topstuk is ongetwijfeld de rijk geïllustreerde 5-delige Luikse druk: Les Délices du pais de Liège, een soort van reisgids in Luik en Limburg rond 1730.
De bibliotheek bevat ook een 30-tal oude landkaarten van het gebied van Limburg-Luik

Verantwoordelijke: Anny Van Dooren & Luk Van de Sijpe

  1. Documentatieruimte: archief van openbare instellingen, verenigingen, handelszaken en private personen

Het grootse deel van het Documentatiecentrum wordt ingenomen door de honderden dossier over alle mogelijke aspecten van de geschiedenis van Hamont-Achel: naast de archieven van verenigingen zoals de Koninklijke Harmonie of de Teutepeuters, zijn er de verzamelingen over instellingen zoals de parochies, de kloosters, de gemeentepolitiek, de culturele verenigingen, maar ook van individuele personen. Interessant zijn ook de vele kopieën van de overheidsarchieven, zoals het Rijksarchief in Hasselt of Maastricht of het bisschoppelijk archief.

Verantwoordelijke: Luk Van de Sijpe

  1. Foto-archief:

Sinds 1986 werkt de Geschiedkundige kring aan een grote verzameling fotografisch materiaal over Hamont-Achel. Niet alleen erfgoed (monumenten, belangrijke gebouwen en voorwerpen) maar ook het verenigingsleven en het sociaal leven van groepen en individuen wordt gedocumenteerd.
Waar aanvankelijk de foto’s analoog werden gereproduceerd wordt sinds 10 jaar steeds meer digitaal opgeslagen.
Het foto-archief wordt in het documentatiecentrum ook materieel ingedeeld in thema’s en is op eenvoudige vraag te bezichtigen.
De collectie omvat ongeveer 25.000 foto’s. Daarbij bevinden zich ook oude exemplaren uit het einde van de 19de eeuw. Ook beschikt het Documentatiecentrum over een uitgebreide reeks postkaarten, vooral van Hamont.

Verantwoordelijke: Anny Van Dooren

  1. Bidprentjesarchief:

Het bidprentjes-archief herbergt één van de grootste collecties in de Benelux met nagenoeg 750.000 bidprentjes en 250.000 rouwbrieven

Dit bidprentjesarchief werd in 2006 overgedragen aan het Documentatiecentrum Dr. Bussels door de abdij van de Achelse Kluis. De officiële naam van deze unieke collectie, die nog steeds wordt aangevuld, is dan ook Bidprentjesarchief Pater Dominicus De Jong.

Het is de bedoeling om deze grote verzameling te inventariseren en een alfabetische lijst toegankelijk te maken via internet

Verantwoordelijke: Ronny Mertens

Openstelling

Het Documentatiecentrum is elke week geopend op dinsdag

13.30-17.00 uur

19.00-22.30 uur

Op aanvraag wordt u ook op andere momenten geholpen:

Info: Luk Van de Sijpe: 0497/361837        mail: lukvds@telenet.be

De dienstverlening is gratis

Het documentatiecentrum werkt met zo’n 25 vrijwilligers

Sociale media

Contact

De Wal 18 , 3930 Hamont-Achel
Tel.
0497361837
lukvds@telenet.be
Website
www.hamontachel.com
Laatst bijgewerkt op donderdag 11 mei 2023 om 23:07