Schutterij Sint Anna

De schutterij heeft als doel: het bevorderen van de lokale historische schuttersactiviteiten en het beschermen van de volkskundige aard. Als christelijke broederschap de gildegeest, dat wil zeggen de broederschap, vriendschap, burgerzin, vrijheidsliefde, eerbied voor het voorgeslacht en menselijke waardigheid te beleven van de specifieke gildegebruiken en gildentradities en ten dienste van en tot nut van de gildenbroeders en de plaatselijke, regionale en landelijke gemeenschap in de ruimste zin.

De schutterij tracht dit doel te bereiken door de daartoe geƫigende en geoorloofde middelen. Deze middelen zijn onder meer: schieten met de zware buks, schieten met kaliber .22, schieten met luchtbuks, schieten met de kruisboog, vogelschieten, trommelen, vendelen en patroonsvieringen, deelnemen aan de jaarlijkse Achelse Antoniusprocessie en een representatieve rol te vervullen waar dat wenselijk en mogelijk is bij voorkomende gelegenheden. Alles wat nodig is om het schutterijleven te bevorderen, noodzakelijk of nuttig is, kan worden georganiseerd. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vereniging kan in ondergeschikte orde handelsdaden stellen, waarvan de inkomsten aangewend worden om haar belangeloos doel te realiseren.

Contact

Klein Eind 17 , 3930 Hamont-Achel
Tel.
0032474357459
rene@schutterij-ha.be
Website
www.schutterij-ha.be/

Secretaris

René Winters

Witteberg 4 , 3930 Hamont-Achel
Tel.
011645259
GSM
0032474357459
rene@schutterij-ha.be
Laatst bijgewerkt op vrijdag 27 jan 2023 om 13:40